Nieuws

Afscheid…

De cursus ‘dozen maken’ op de donderdagmiddag houdt na bijna 20 jaar op te bestaan.       Te weinig animo.

De ‘individuele projecten’ op de vrijdag blijven gewoon doorgaan. Ook voor liefhebbers om dozen te maken.

OP WEG NAAR 2016

2016

Een ‘Warffums’ jaar.

Er staan dit jaar geen reizen naar het buitenland of elders in Nederland gepland.                 Heerlijk om al de workshops thuis in mijn eigen werkplaats te geven. Ook wel eens lekker. Zeker als je weet dat ik dan ook tijd wil vrijmaken voor drie ‘piepkleine’ kleinkinderen.

Tijdens de Boekkunstbeurs 2014 in Leiden kon men zijn / haar interesse aangeven voor een bepaalde workshop. Het gevolg hiervan is dat er enkele workshops op herhaling komen.

De workshop ‘standing book’ is na vele jaren weer eens van de partij. Tevens komen op verzoek de workshops ‘waaier: achter gesloten luiken’ en ‘boekstructuren / presentatievormen (I)’ nog een keer aan bod.

Natuurlijk blijven de zomerweek ‘dozen in al hun vormen’, net als de wekelijkse cursussen.

De enige nieuwe workshop die ik gepland heb is de ‘mystery workshop: boekstructuren / presentatievormen (II).  Een workshop vol verrassingen, zowel voor de deelnemers als voor mezelf. Wordt deze net zo’n succes als zijn voorganger no. I? We zullen zien.

Al met al een gevarieerd programma, waarin de liefhebber zich hopelijk weer kan vinden.

U bent van harte welkom.

Cor Aerssens

2016

For this year there are no trips planned abroad or somewhere in the Netherlands.         Lovely to give all the workshops in my own workshop. Surely as you know that then I also want to make time for three teeny-weeny grandchildren.

During the Boekkunstbeurs (Bookartfair) in Leiden (NL) one could indicate his / her interest for a specific workshop. The result of that is that some workshops will be repeated.

The workshop ‘standing book’ will be in again  after many years. Also on request the workshops ‘fan: behind closed shutters’ and ‘book structures / presentation forms (I)‘ are given a chance for one time.

Of course the Summer week ‘boxes in all forms’ stays, just like the weekly courses.

The only new workshop I’ve planned is the ‘mystery workshop: book structures / presentation forms (II)’. A workshop full surprices, as well for the participants as for myself. Will this one have the same succes as the previous one? We’ll see.

All in all a varied programme, in which I hope the enthusiast can find him- / herself.

I extend a hearty welcome to you all.

Cor Aerssens