Het is mooi geweest…

Met ingang van 2018 stop ik met de ‘individuele projecten’ op de vrijdag. De laatste serie gaat dus in september a.s. van start.

Tevens heb ik besloten geen workshops buiten Warffum meer te gaan geven. De workshop ‘dozen in al hun vormen’ in Leiden, die plaats vindt van 30.04 – 04.05 / 2018, wordt zodoende de laatste.

Grijp uw kans nu het nog kan!

U wordt op de hoogte gehouden van de workshops die ik in Warffum zal blijven geven.

 

That’s enough now!

Beginning from 2018 I stop with the ‘individual projects’ on the Fridays. The last serie will take off coming September.

I also decided not to give workshops anymore outside Warffum. The workshop ‘boxes in all forms’ in Leiden, that takes place from 30.04 – 04.05 / 2018, will be the last one.

Grab your chance now you still can!

I keep you updated about the workshops I’ll give in Warffum.

LEIDEN 2018

Er staat een workshop ‘dozen in al hun vormen’ gepland in 2018 in Leiden,

van 30 / 04 – 04 / 05 – 2018.

There is a workshop ‘boxes in all forms’ planned in 2018 in Leiden (NL),

from 30 / 04 – 04 / 05 – 2018.

2 0 1 7

 

Ik schrijf in de toekomst…

Ik had me nog zo voorgenomen het wat kalmer aan te doen…

Naast twee herhalingen van de ‘mystery’ workshop (II) staat er dit jaar, voor de laatste keer, de workshop het ‘standing book’ op het programma.

De zomerworkshop ‘dozen in al hun vormen’ wordt verdubbeld. Er is zoveel belangstelling voor deze week dat ik besloten heb om dit jaar er twee te gaan geven in augustus. Soms zwicht ik voor al die smeekbedes…

De ‘individuele projecten’ blijven vooralsnog doorgang vinden.. Hoelang, weet ik nog niet.

 

Het leven in Warffum is geen sinecure…

Je leert er vanzelf eenvoudiger, rustiger te denken, te handelen…

Je leeft er langzamer…

Je stopt vanzelf…

Eens…

 

Maar nu nog niet!

Cor Aerssens

 

I’m writing into the future…

I surely was so intended to do it more calmly…

Besides two times repeating of the ‘mystery’ workshop (II), there is this year for the last time the workshop the ‘standing book’ on the program.

The Summer workshop ‘boxes in al forms’ will be doubled. There is so much interest for this week that I decided to give this year two workshops in August. Sometimes I yield to all these pleas…

The ‘individual projects’ will take place, for the time being. For how long, I don’t know.

 

Life in Warffum is no sinecure…

You learn there as a matter of course to think, to act more simple and quietly..

There you live slower…

You stop automatically…

Once…

 

But not yet!

Cor Aerssens