bestelformulier

BESTELFORMULIER ‘HET DOZEN’

Hierbij bestel ik:

…… Ex. werkmap ‘het dozen’, deel I: ‘constructie en bekleding functionele dozen’

ad. € 36,00 per stuk € ……………..,….
…… Ex. werkmap ‘het dozen’, deel II: ‘stappenplan & constructie en bekleding objectmatige dozen’ ad. € 27,00 per stuk € ……………..,….
…… Set werkmappen ‘het dozen’, deel I & II tezamen
ad. € 56,50 per set € ……………..,….
Genoemde prijzen zijn incl. 6% BTW
Verzendkosten Nederland per TNT-post tot 10 kg. € 6,95 € ……………..,….
Verzendkosten buitenland per TNT-post, afhankelijk van bestemming en gewicht € …,… € ……………..,….
————————
totaal € ……………..,….
Na ontvangst bestelformulier wordt er een bevestiging + rekening verstuurd.
Na ontvangst van de betaling wordt het bestelde verzonden.
Naam:

Adres:

Postcode / Plaats:

Land:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Datum:

 

Handtekening:
Het bestelformulier volledig ingevuld en ondertekend retour zenden aan:

Cor Aerssens
Burg. Jan Arkemastraat 5
NL – 9989 BW Warffum
info@cor-aerssens.nl