‘mystery workshop – III’

?? ?  ?   ?    ?     ?      ?       ?        ?                        ?        ?       ?      ?     ?    ?   ?  ? ??

NIEUWE BOEKSTRUCTUREN / PRESENTATIEVORMEN (III)

 

  • In deze nieuwe vierdaagse workshop is nog niet bekend welke modellen er zullen worden gemaakt. Dit is voor iedereen een verrassing.
  • De nadruk zal zeker weer liggen op nieuwe boekstructuren / presentatievormen waarin de constructie, in samenhang met het beeld of de tekst, centraal staat.
  • Het innovatief gebruik van diverse materialen zal voor menigeen wederom een nieuwe wereld van variaties, mogelijkheden en toepassingen tonen.
  • Ook voor mezelf…
  • Het wordt zeker weer een feest van vier dagen intensief bezig zijn in een fascinerende wereld, een ieders horizon verleggend.

 Voor: (enigszins) gevorderden.

Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers.

Locatie:       Warffum (Gr), Burg. Jan Arkemastraat 5

Data 2018:   13 – 16 / 12 / 2018  –> Er zijn geen plaatsen meer vrij in deze workshop. Een wachtlijst is aangelegd.

Vanwege de te verwachten belangstelling voor deze workshop zullen er weer maximaal 2 identieke workshops gepland worden in 2019.

De data hiervan worden later vastgesteld.

• Dagelijks van: 10.00 – 17.00 uur, (inclusief lunchpauze).

Kosten:         € 450,00 p.p. Hierin zijn inbegrepen: materialen, lunch, koffie / thee en 21% BTW.

Gereedschap is aanwezig.
• Deelnemers kunnen in het Nederlands, Engels of Duits begeleid worden.
• Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de deelnemer.
Warffum is een terpdorp, omgeven door de uitgestrekte schoonheid van ‘het Hoogeland’, en ligt 4 km van de unieke natuur van de Waddenzee. Er is een goede treinverbinding met Groningen.
• Zie voor de vele overnachtingsmogelijkheden in Warffum: www.warffum.nl
Aanmelding door insturen van inschrijfformulier.

 

NEW BOOK STRUCTURES  / PRESENTATIONFORMS (II)

  • The models of this new four-days workshop are neither known.
  • The emphasis is again on ‘book structures’ / presentation forms in which the construction in connection with the pictures and the text are highlighted. 
  • The innovative use of several materials shall show for many a person again a new world of variations, possibilities and applications.
  • Also for myself…
  • It will be surely again a feast of being intensively busy for four days in a fascinating world, transferring everybody’s horizon.

• For (a bit) advanced students.
A group will consist of a maximum of 6 participants.
Location: Warffum (Gr), (NL), Burg. Jan Arkemastraat 5

Dates 2018:  13 – 16 / 12 / 2018  –> There are no places free anymore in this workshop. There is made a  waiting list.

Because of the expecting interest for this workshop there will be planned two identical workshops in 2019.

The dates will be appointed later.
• Hours: 10.00 a.m. – 5.00 p.m. (including lunch break)
• Registration fee is: € 450,00 p.p. The price includes basic materials, lunch, coffee / tea and 21% VAT.
• Tools will be provided.
• The participants can be supported in Dutch, English and German.
• Travel and accommodation expenses are for the account of the participants.
Warffum is a terp village, surrounded by the extent beauty of ‘het Hoogeland’ and 4 km from the unique nature of the ’Waddensea’. There is a train connection with Groningen.
• See for facilities of staying over the night in Warffum: www.warffum.nl
Enrolment by means of the enrolment form.